Vikar

Mælkebøtten, en privat pasningsordning iFjelstervang

.Vikar ordning 


Vikar ordning


Jeg har fået godkendt 3 vikarer og alle 3 er godkendt til at passe op til 5 børn,

hvis jeg bliver syg, skal til læge, tandlæge m.m.


dog vil jeg altid planlægge det så det hensigtsmæssig for børnene ligger bedst muligt i forhold til børnene


Vikaren


Vil altid komme her til mit hjem og passe børnene her, så børnene ikke skal flyttes,

men vil altid  være i trygge omgivelser,

de vil blive bekendt med vikarerne, da vi vil få besøg løbende og måske tage på besøg


Vikarerne vil være godkendt 2 år af gangen så søges der ny godkendelse på kommunen.


Ved sygdom


Bliver dit barn syg, kan jeg ikke modtage det i dagplejen.

Både af hensyn til de andre børn, men også fordi jeg ikke kan give dit barn den fornødne ro og omsorg det har brug for. Dit barn skal være helt rask og feberfri inden det kan møde i dagplejen igen. Dog er det ikke feber der afgør om et barn er sygt, men lige så meget dets almene tilstand og barnet skal kunne følge en hverdag i dagplejen. M.h.t. Smitsomme sygdomme hos børn forholder jeg mig til Sundhedsstyrelsens vejledning.


Bliver jeg nu syg, er de faste vikarer tilknyttet (godkendt af rksk. kommune til at passe 5 børn), så i ikke skal finde hurtige alternativer om morgenen. I aflever som i plejer.Mine vikarer er vellidte, søde og dygtige.Lis er en af mine  tidligere kollegaer og har arbejdet som dagplejer i 30 år og nu pensioneret .

Peder min ægte mand som vil være den der ind imellem tager over ( hvis jeg skal til tandlæge eller læge. Som jeg vil tids placerer så sent eller tidlig på dagen at det rammer så få børn som muligt.

Ida som arbejder som nattevagt, hver anden uge på virkelyst i Herning og kan træde til i de uger hun har fri, hun kommer forbi til tider med rundstykker på vej hjem i seng de uger hun arbejder.

De besøger os jævnligt og deltager i nogle af vores arrangementer, så de ikke er fremmed for børnene. Børnene er rigtig glade for deres besøg og helt trygge ved dem.


Peder V Jensen

Peder V Jensen

min mand som vil tage over en gang imellem når jeg skal til, tandlæge, læge

han arbejder til daglig på DP

i NRrVirum som Lager arbejder

han vil være en kendt person i kraft af fridage og eftermiddagene hvor han hilser på børnene.

Børnene er utrolig glade for ham

Ida Visgaard Jensen

Ida V Jensen

En veninde, tidligere nabo og kær ven af huset gennem mange år

arbejder på virkelyst i Herning hver anden uge som nattevagt, stå til rådighed de øvrige uger.

Ida kommer jævnlig forbi på besøg. børnene elsker når hun kommer med rundstykker

Lis Bøg Jensen

Lis Bøgh Jensen

en af mine tidligere kollegaer

og som har arbejdet som

komunal dagplejer i godt 30 år

og nu pensiomeret,

vi vil løbende få besøg af Lis, så hun har inblik i børnenes hverdag